Jukkasjärvi & Paksuniemi byar

Fiskeregler och kort

JUKKASJÄRVI – PAKSUNIEMI FISKEVÅRDSOMRÅDE (Laxforsen)

Fiskarens skyldigheter

När det gäller förbudstider,gränser och övriga regler är fiskaren själv skyldig att göra sig informerad om detta.

 

Sportfiskekort

Årskort 300 kr

Veckokort  150 kr

Dygnskort 65 kr

Dygnskort för barn under 15 år ingen avgift

 

Sportstugeägare i Jukkasjärvi

Paksuniemi områden (Ej delägare)

Årskort 300 kr

 

Fast boende i Jukkasjärvi

Paksuniemi områden (Ej delägare)

Årskort 300 kr

 

Kortförsäljning:

Dygnskort 65 kr

Laxforsens bygdeförening

ICEHOTEL Jukkasjärvi

 

Övriga kort

Tillsyningsman

Johan Jonasson

070-208 93 42

e-post: jj.skog@telia.com

Alt:

Lennart Niemi

070-2387095

e-post: lenki@telia.com

 

Betalning kan också göras till Jukkasjärvi byallmänning Bankgiro 5246-9954 (OBS! Nytt bankgiro) eller Swish nr. 1230180166

Ange namn och adress, sportfiskekort, sportstugeägare eller fastboende på inbetalning.

Kvittot som gäller som fiskekort.

Fiskekortet gäller för både Paksunimi och Jukkasjärvi

SPORTFISKEREGLER

I strömmande vatten i Torneälv från Muonio älvs tillföde upp till Torne-träsks utlopp

 

Harr

Är förbjudet Fr.o.m. 15 april t.o.m. 31 maj

Tillåtet Fr.o.m. 1 jan -14 april och fr.o.m. 1 juni – 31 dec.

Minimimått 35 cm.

 

Öring och Lax

Är förbjudet fr.o.m. 1 sep – 14 okt

Tillåtet Fr.o.m. 1 jan – 31 aug och fr.o.m. 15 okt – 31 dec.

Endast 1 öring mellan 30-45 cm är tillåten att ta upp per fiskare och dag.

Lax: 50 cm, honlax får ej tas upp.

Övrigt: släplina/flugkast och max 3 krokar.

 

Mer om gällande regler kan läsas i byarnas fiskestadga och på länsstyrelsens hemsida