Jakt

ÄLGJAKT 2019

Jaktavgift 300 kr per jägare, betald senast 31 juli, Bankgiro 5246-9954
Jaktledare Jukkasjärvi Kurt Paksuniemi

 

Älg- och Björnjakt

Delägare och dennes familj har jakträtt, eller om jakträtten är överlåten från delägare till någon med behörighet enl. gällande regler.

Jukkasjärvi By är indelad i 6 jaktområden .
Den som önskar jaga ska anmäla intresse före den 1 juli för jakt inne-varande år.

Alla jägare skall avlägga skjutprov varje år och jaktledare ansvarar för att alla som deltar har avlagt godkänt skjutprov.

 

Jaktavgift 300 kr/ jägare betalning skall vara Jukkasjärvi By tillhanda 1 juli jaktåret.

Fällavgift, vuxen älg 400 kr + Länsstyrelsens avgift

Fällavgift, årskalv 100 kr

Fällavgift, Björn 500 kr

 

Betalning

Betalning sker till bankgiro 5246-9954 (OBS! Nytt Bankgiro) eller Swish nr. 1230180166 uppge namn och jaktlagsnr.

Kontakta Kurt Paksuniemi 073-070 18 34 E-post: kurt.paksuniemi@gmail.com

Kartor för Älgjakt

Småviltsjakt

Delägare och dennes familj äger rätt till småviltsjakt på privat och gemensamhetsskog.

Boende i byn men ej delägare kan lösa jaktkort på gemensamhetsmark, de ljusa områdena på kartan, (privat mark ingår ej) Jaktavgift 400 kr.

 

Betalning

Betalning sker till PG 5246-9954 eller Swish nr. 1230180166 uppge namn, adress och telefon.

Kontakta tillsyningsman Johan Jonasson 070-208 93 42 E-post: jj.skog@telia.com

Kartor för Småviltsjakt