Jakt

ÄLGJAKT 2021

Jaktavgift 300 kr per jägare, betald senast 31 juli, Bankgiro 5246-9954
Jaktledare Jukkasjärvi Kurt Paksuniemi

 

Älg- och Björnjakt

Delägare och dennes familj har jakträtt, eller om jakträtten är överlåten från delägare till någon med behörighet enl. gällande regler.

Jukkasjärvi By är indelad i 6 jaktområden .
Den som önskar jaga ska anmäla intresse före den 1 juli för jakt inne-varande år.

Alla jägare skall avlägga skjutprov varje år och jaktledare ansvarar för att alla som deltar har avlagt godkänt skjutprov.

 

Jaktavgift 300 kr/ jägare betalning skall vara Jukkasjärvi By tillhanda 1 juli jaktåret.

Fällavgift, vuxen älg 400 kr + Länsstyrelsens avgift

Fällavgift, årskalv 100 kr

Fällavgift, Björn 500 kr

 

Betalning

Betalning sker till bankgiro 5246-9954 (OBS! Nytt Bankgiro) eller Swish nr. 1230180166 uppge namn och jaktlagsnr.

Kontakta Kurt Paksuniemi 073-070 18 34 E-post: kurt.paksuniemi@gmail.com

Kartor för Älgjakt

Småviltsjakt 2021

Delägare och dennes familj äger rätt till småviltsjakt på privat och gemensamhetsskog.

Boende i byn men ej delägare kan lösa jaktkort på gemensamhetsmark, de ljusa områdena på kartan, (privat mark ingår ej) Jaktavgift 400 kr.

 

Betalning

Betalning sker till PG 5246-9954 eller Swish nr. 1230180166 uppge namn, adress, telefon och epostadress.

Jaktkort skickas efter att betalning gjorts, jaktkortet skall medföljas under jakt.

NYTT from 2021

Småviltjakten startar Måndag 11 oktober

Kontakta tillsyningsman Johan Jonasson 070-208 93 42 E-post: jj.skog@telia.com

Kartor för Småviltsjakt