Skog och Mark

Gagnvirke, delägare per kbm 200 kr  + moms

Gagnvirke, ej delägare per kbm 250 kr  + moms

Brännved, endast delägare per kbm 50 kr   + moms

Grus, endast delägare/ husbehov kbm 40 kr + moms. max 10 kbm/år

Kontakta tillsyningsman Johan Jonasson 070-208 93 42 E-post: jj.skog@telia.com

Arrenden Piettarasjärvi, Väkkäräjärvi, Sautusjärvi

Arrende delägare 450 kr ej moms

Arrende ej delägare 750 kr ej moms

Arrende nätkur, delägare 200 kr ej moms

Arrende nätkur ej delägare 250 kr ej moms

 

Arrenden stugtomter Altajärvi och Lehtisari, betalning enl. gällande arrendeavtal.

Kontakta Göran Fjällborg 070-636 22 39 E-post: goran@norrfinans.se

Betalning

Betalning görs till Bankgiro 5246-9954 (OBS! Nytt Bg) eller Swish nr. 1230180166
Ange vad inbetalningen avser samt namn, adress/stugtomtnr. och telefonnr.