Arrenden försäljning

Arrenden, grusförsäljning

Arrende nätkur, delägare 200 kr

Arrende nätkur ej delägare 300 kr

Arrende båthusplats delägare 200 kr

Arrende båthusplats ej delägare 300 kr

Arrende båtplats ej delägare 100 kr

Grus, endast delägare/ husbehov 30 kr/kbm

Betalning

Betalning görs till bankgiro 5507-3159 eller Swish-nr 123 515 40 91. Ange vad inbetalningen avser samt namn, adress/stugtomt nr och telefonnr.

Kontaktperson Ragnhild Niemi 076-135 90 26 eller ragnhild.niemi@comhem.se