Jukkasjärvi & Paksuniemi byar

Fiskeregler och kort

JUKKASJÄRVI – PAKSUNIEMI FISKEVÅRDSOMRÅDE (Luspen)

Fiskarens skyldigheter

När det gäller förbudstider,gränser och övriga regler är fiskaren själv skyldig att göra sig informerad om detta.

 

Sportfiskekort

Årskort 300 kr

Veckokort 150 kr

Dygnskort 65 kr

Dygnskort för barn under 15 år ingen avgift

 

Sportstugeägare i Jukkasjärvi

Paksuniemi områden (Ej delägare)

Årskort 300 kr

 

Fast boende i Jukkasjärvi

Paksuniemi områden (Ej delägare)

Årskort 300 kr

 

Kortförsäljning:

Lars Johansson i Luspen

Gunilla & Lars Stålnacke i Paksuniemi

ICEHOTEL Jukkasjärvi

 

Betalning kan också göras till Paksuniemi bys samfällighetsförening och bankgiro nr. 5507-3159 eller Swish-nr. 123 515 40 91

Ange namn och adress, sportfiskekort, sportstugeägare eller fastboende på inbetalning.

Kvittot som gäller som fiskekort.

 

Fiskebevakare

Lars Johansson är fiskebevakare med länsstyrelsens förordnande för Paksuniemi by och Jukkasjärvi sockens skogsallmänning.

SPORTFISKEREGLER

I strömmande vatten i Torneälv från Muonio älvs tillföde upp till Torne-träsks utlopp

 

Harr

Är förbjudet Fr.o.m. 15 april t.o.m. 31 maj

Tillåtet Fr.o.m. 1 jan -14 april och fr.o.m. 1 juni – 31 dec.

Minimimått 35 cm.

 

Öring och Lax

Är förbjudet fr.o.m. 1 sep – 14 okt

Tillåtet Fr.o.m. 1 jan – 31 aug och fr.o.m. 15 okt – 31 dec.

Endast 1 öring mellan 30-45 cm är tillåten att ta upp per fiskare och dag.

Lax: 50 cm, honlax får ej tas upp.

 

Släplina/flugkast och max 3 krokar.

 

Mer om gällande regler kan läsas i byarnas fiskestadga och på länsstyrelsens hemsida.