Jukkasjärvi-Paksuniemi

Aktuellt och nyheter

Jukkasjärvi

ÄLGJAKT 2024

Jakt avgift
Älgjakt: Avgiften skall vara betald senast 31 maj  betalning sominkommer efter den 1 juni debiteras med en tilläggsavgift utöverden ordinarie jaktavgiften med 1000 kr/jägare.
Den som ej betalat jakt och tilläggsavgift senast 30 juni får ej jagaoch tas bort från jaktlaget.

Jukkasjärvi byallmänning

Styrelse

Ordförande
Artur Torneus

Sekreterarare
Anders Lundkvist

Kassör
Göran Fjällborg

Ledamöter
Lennart Häggroth
Martin Johansson

Suppleanter
Ronny Häggroth
Johan Jonasson

Tillsyningsman
Johan Jonasson

 

Gällande stadgar kan erhållas från styrelsen.

Kontaktperson

Artur Torneus 070-660 31 36
öran Fjällborg 070-636 22 39 [email protected]
Johan Jonasson 070-208 93 42 [email protected]

 

Bankgiro 5246-9954 (Obs! Nytt sedan 12/2017)
Swish .nr 1230180166