Jukkasjärvi-Paksuniemi

Fiskeregler och kort

Jukkasjärvi

JUKKASJÄRVI – PAKSUNIEMI FISKEVÅRDSOMRÅDE (Laxforsen)

Fiskekort

Jukkasjärvi by och Paksuniemi by

Ett Fiskekort gäller i båda byarna

 • Årskort Sportfiske 450 kr

 • Årskort Sportfiske & Nät 800kr

 • Veckokort  300 kr

 • Dygnskort 100 kr

 • Dygnskort för barn under 15 år ingen avgift

 

Kortförsäljning:

Laxforsens bygdeförening
ICEHOTEL Jukkasjärvi

 

Övriga kort

Tillsyningsman

Johan Jonasson

070-208 93 42

e-post: [email protected]

Alt:

Tor Knutsen 070-557 68 27

Fiskarens skyldigheter

När det gäller förbudstider,gränser och övriga regler är fiskaren själv skyldig att göra sig informerad om

070-2387095

e-post: [email protected]

 

Betalning kan också göras till Jukkasjärvi byallmänning Bankgiro 5246-9954 (OBS! Nytt bankgiro) eller Swish nr. 1230180166

Ange namn och adress, sportfiskekort, sportstugeägare eller fastboende på inbetalning.

Kvittot som gäller som fiskekort.

Fiskekortet gäller för både Paksunimi och Jukkasjärvi

SPORTFISKEREGLER

I strömmande vatten i Torneälv från Muonio älvs tillföde upp till Torne-träsks utlopp

Harr

 • Är förbjudet Fr.o.m. 15 april t.o.m. 31 maj

 • Tillåtet Fr.o.m. 1 jan -14 april och fr.o.m. 1 juni – 31 dec.

 • Minimimått 35 cm.

Öring och Lax

 • Är förbjudet fr.o.m. 1 sep – 14 okt

 • Tillåtet Fr.o.m. 1 jan – 31 aug och fr.o.m. 15 okt – 31 dec.

 • Endast 1 öring mellan 30-45 cm är tillåten att ta upp per fiskare och dag.

 • Lax: 50 cm, honlax får ej tas upp.

 • Övrigt: släplina/flugkast och max 3 krokar.

Mer om gällande regler kan läsas i byarnas fiskestadga och på länsstyrelsens hemsida