Jukkasjärvi-Paksuniemi

Jakt

Jukkasjärvi

Jakträtt Jukkasjärvi Byallmänning from 2022

Följande är berättigade att ansöka om jakträtt:a. Allmänningsdelägare och/eller maka/make till delägare.b. Barn till delägare.c. Sammanboende med mantalsskriven delägare, boende på samma adress.

Jakträtt kan av allmänningsdelägare överlåtas till inom Kiruna kommun mantalskriven måg, svåger, syskon eller förälder (skriftlig överlåtelse).

 

Har allmänningsdelägare överlåtit sin jakt innebär detta, att även delägarens maka/make/sambo och barn mister sin rättighet att lösa jaktkort på allmänningen.

 

Kommunkortet gäller ej på allmänningens marker.

 

Älgjakt

Älgjakt på Byallmänningen sker på 6 delområden.

Älgjaktslagen anmodas att inlämna fullständig deltagarförteckning till Byallmänningens Jaktledare Johan Jonasson senast den 31 maj gällande år. Blanketten för anmälan finns på hemsidan Jukkasjärvi Paksuniemi.

Nytillkommande jägare ska kontakta Byallmänningens Jaktledare Johan Jonasson. Anmälan ska göras senast den 31 maj gällande år.

Björnjakt

Älgjaktslagen är berättigade till björnjakt under tiden Länsstyrelsen tillåterpå respektive områden, ska björnjakt ske på flera områden innan älgjaktstartska skriftligt medgivande erhållas av berörd jaktledare.SmåviltjaktEndast Delägare och dennes familj enligt punkterna a.b.c. ovan är berättigadtill småviltjaktJakt avgiftÄlgjakt: Avgiften skall vara betald senast 31 maj  betalning sominkommer efter den 1 juni debiteras med en tilläggsavgift utöverden ordinarie jaktavgiften med 1000 kr/jägare.Den som ej betalat jakt och tilläggsavgift senast 30 juni får ej jagaoch tas bort från jaktlaget. 

  • Fällavgift, vuxen älg 400 kr + Länsstyrelsens avgift
  • Fällavgift, årskalv 100 kr
  • Fällavgift, Björn 500 kr

 

Betalning

Betalning sker till bankgiro 5246-9954 (OBS! Nytt Bankgiro) eller Swish nr. 1230180166 uppge namn och jaktlagsnr.

Kontakta Kurt Paksuniemi 073-070 18 34 E-post: [email protected]

Kartor för Älgjakt

Länk till bild

Länk till bild

NYTT from 2022

Småviltjakten startar ,,

Kontakta tillsyningsman Johan Jonasson 070-208 93 42 E-post: [email protected]

Kartor för Småviltsjakt

Länk till bild