Jukkasjärvi-Paksuniemi

Skog och Mark

Jukkasjärvi

  • Gagnvirke, delägare per kbm 200 kr  + moms
  • Gagnvirke, ej delägare per kbm 250 kr  + moms
  • Brännved, endast delägare per kbm 50 kr   + moms
  • Grus, endast delägare/ husbehov kbm 40 kr + moms. max 10 kbm/år

Kontakta tillsyningsman Johan Jonasson 070-208 93 42 E-post: [email protected]

Arrenden Piettarasjärvi, Väkkäräjärvi, Sautusjärvi

  • Arrende delägare 450 kr ej moms
  • Arrende ej delägare 750 kr ej moms
  • Arrende nätkur, delägare 200 kr ej moms
  • Arrende nätkur ej delägare 250 kr ej moms

 

Arrenden stugtomter Altajärvi och Lehtisari, betalning enl. gällande arrendeavtal.

Kontakta Göran Fjällborg 070-636 22 39 E-post: [email protected]

Betalning

Betalning görs till Bankgiro 5246-9954 (OBS! Nytt Bg) eller Swish nr. 1230180166Ange vad inbetalningen avser samt namn, adress/stugtomtnr. och telefonnr.