Jukkasjärvi-Paksuniemi

Arrenden försäljning

Paksuniemi

Arrenden, grusförsäljning

  • Arrende nätkur, delägare 200 kr
  • Arrende nätkur ej delägare 300 kr
  • Arrende båthusplats delägare 200 kr
  • Arrende båthusplats ej delägare 300 kr
  • Arrende båtplats ej delägare 100 kr
  • Grus, endast delägare/ husbehov 30 kr/kbm

Betalning

Betalning görs till bankgiro 5507-3159 eller Swish-nr 123 515 40 91. Ange vad inbetalningen avser samt namn, adress/stugtomt nr och telefonnr.

Kontaktperson:

Lennart Niemi 070-238 70 95

[email protected]