Jukkasjärvi-Paksuniemi

Gemensamt fiske

Gemensamt fiske för Jukkasjärvi och Paksuniemi byar.

Delägare i byarna ovan äger fiskerätt, detsamma gäller deras barn, fosterbarn, Maka/ make/ partner eller sambo.

Boende inom byaområdena ovan, som inte är delägare har rätt att lösa fiskekort mot avgift och erhåller då samma rätt som en delägare.

  • Årskort 800 kr

 

Stugägare Inom hela Jukkasjärvi och Paksuniemi byaområden har rätt att lösa fiskekort för krokfiske och för fiske med högst 10 nät per fiskare.

  • Årskort 800 kr

 

Fiskeredskap (nätflöten) skall vara märkta med ägarens namn och telefonnummer.

 

Sportfiske

För fiske med krok i Luspen gäller kvarnrännan som nedre gräns samt mittfåran. Östra sidan om mittfåran tillhör Paksuniemi by, västra sidan Jukkasjärvi sockens skogsallmänning. Se karta. Fiskegränser Luspen

 

Sportfiskekort

För krokfiske i Jukkasjärvi och Paksuniemi byar.

  • Årskort 800 kr
  • Veckokort 300 kr
  • Dygnskort 100 kr
  • Barn under 15 år ingen avgift.

 

Släplina/flugkast. Max 3 krokar

 

Förbudstider

Enligt fiskeriverket/länsstyrelsen i strömmande vatten

Harr är förbjudet fr.o.m. 15 april t.o.m. 31 maj

Minimimått 35 cm

 

Öring är förbjudet fr.o.m. 1 sep t.o.m. 14 okt

Endast 1 öring mellan 30-45 cm är tillåten per dag och fiskare

 

Fiskekort säljes av båda byarna. Se betalning för respektive hemsida

UTDRAG UR FISKESTADGA FÖR JUKKASJÄRVI-PAKSUNIEMI

BYAR 1/1 2016-31/12 2017

Hela fiskestadgan kan erhållas av resp. by. Fiskestämma hålls vartannat år, nästa stämma hålls i Nov-dec. 2017

§ 1 Bestämmelser för fiskea) Vid fiske i Torneälv, Oinakkajärvi, Luspajärvi, Sautusjärvi, Väkkäräjärvi Och Piettarasjärvi får nät, not eller ryssja med tätare maskstorlek än 25 mm inte användas.

b) Vid fiske i Alttajärvi, Laxforsen, Luspen och Luonattisuando i Vittangi älv får nät, not eller ryssja med tätare maskstorlek än 38 mm inte användas

c) I Riigalahti och Ahanlahti får agnfiske (betesfisk) bedrivas med för varje fiskare högst 2 nät och med minsta maskstorlek på 16,5 mm

d) I Luossajoki får endast krokfiske bedrivas. Alla andra redskap är förbjudna.

e) Fiske till avsalu är förbjudet från Jukkasjärvi och Paksuniemi byavattenUndantaget gädda, som får säljas.

 

§ 2 Gällande gränser för fiske (strömmande vatten)a) Laxforsen, Lehtisaaris norra ände och nedströms holmen Kukkissulos nedre ände

b) Luspen, vintervägen på västra stranden rakt över sjön till östra stranden. Gränserna är markerade med skyltar. Nedre gränsen är kvarnrännan. Östra sidan av älven mätt från älvfåran tillhör Paksuniemi by. Se karta

c) Luonattisuando, Vittangi älv. Norra gränsen är från slåtterängarnas början nedanför Sevujoki till nedströms där Leppäkoski börjar.

 

§ 3 FörbudstiderSautusjärvi, Piettarasjärvi, Väkkäräjärvi samt Piettarasbäcken,Inga förbudstider.

b) Alttajärvi, allt fiske med nät, not eller ryssja är förbjudet under tiden1 oktober till och med 31 januari.

c) Luspen, (innanför gränserna enl. §2 b) Allt nätfiske är förbjudet under tiden 15 april till och med 30 juni, samt from 1 september till och med 31 december.

d) Laxforsen, (innanför gränserna enl. §2 a,) Allt nätfiske är förbjudet i Laxforsen, från och med 15 april till och med 30 juni samt from 1 september till och med 31 december, se gällande gränser.

e) Bäckmynningar, vid samtliga bäckmynningar i Sautusjärvi, ett område om 300 meter i fyrkant, med bäcken i centrum, är fiske förbjudet under tiden 1/5 till och med 15 juni. Undantaget från förbudet är fiske efter gädda, dock skall maskstorleken vara minst 50 mm.

 

§ 4 Fiskarens skyldigheterNär det gäller förbudstider, gränser och övriga regler är fiskaren själv skyldig att göra sig informerad om detta.

 

§ 6 f) GäddfiskeFiskestämman beslutade om fritt gäddfiske i sjön Sautusjärvi, dock skall maskstorleken vara minst 50 mm samt att gäddor får säljas om man så vill. Att även krokfiske och långrev är tillåtet. Beslutet gäller även icke delägare.

Länk till bild

Länk till bild

Länk till bild